Stenrike

Julia Greip och Mimmi Lundkvist
15-16 april 2022

Stenrike är ett Nordic Larp om småländska bönder i mitten av 1800-talet. Det är en berättelse om nödår, svält och tröstlösa åkrar som mest tycks bestå av sten. Om längtan efter något bättre, om hopp trots ovisshet och motgångar, och om banden som knyter oss till vårt hem. Stenrike handlar om de bönder som till slut fick nog och valde att flytta till Amerika, och om de som blev kvar i Sverige.

https://stenrikelajv.wordpress.com