Autistisk Fantasi -Ett allmänna arvsfondenprojekt

Helena Hagegård

En presentation av det treåriga projektet som LajvVerkstaden beviljats pengar för från Allmänna Arvsfonden. I projekt ska vi praktiskt utforskar hur lajv och fantasilekar kan användas för att jobba med barn och ungdomar på autismspektrat. Parallellt med projektet forskar Ingela Visuri kring liknande tematik, det är också en del i programpunkten.

Mer info här: https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/projektsidor/autistisk-fantasi

 Presentation av projektplan och planerad utkomst av projektet samt inblick i Ingelas forskning.

På allvar, Teoretiskt

lör 10:00 – 10:45 Streamen 4/30

 

Logga in